Senator Andżelika Możdżanowska potwierdziła, że od poniedziałku zaczyna nową pracę. Będzie sekretarzem stanu w randze ministra.

– Nadal będę sprawować funkcję senator, pracować w Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz wszystkich siedmiu kołach – zapewnia senator Andżelika Możdżanowska. – Na poniedziałek jestem umówiona z premier Ewą Kopacz, wtedy poznam szczegółowy zakres moich obowiązków. Te na pewno będą związane z kontaktami z Rządem i klubami koalicyjnymi oraz pracą legislacyjną nad projektami i tymi wszystkimi obszarami, którymi zajmuję się w Senacie.

Andżelika Możdżanowska mandat sprawuje pierwszą kadencję. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku w okręgu nr 95 uzyskała 36 566 (30, 02%) głosów pozostawiając w tyle swoich kontrkandydatów. Pani minister z wykształcenia jest ekonomistką, pracuje jako wykładowca akademicki, była też dziennikarzem i współtwórcą kępińskiego radia.

Zdjęcie: Archiwum Prywatne Senator Andżeliki Możdżanowskiej