Senator Andżelika Możdżanowska nowym Prezesem Powiatowym PSL w Kępnie

Prezesem Powiatowym, zdecydowaną większością głosów – 96%,  wybrana została Andżelika Możdżanowska Senator RP. – To bardzo duży kredyt zaufania, za co oczywiście dziękuję i oczywiście ogromne zobowiązania. Mam nadzieję, że wszystkiemu podołam. Prosiłam wszystkich członków PSL o wsparcie i pomoc w tej bardzo trudnej pracy, a jednocześnie bardzo satysfakcjonującej, bo przecież pracujemy dla Polskiego Obywatela – powiedziała nowa prezes.

W sobotnie popołudnie w Kępnie odbył się Powiatowy Zjazd PSL. Spośród zaproszonych gości, na zjazd przybył honorowy prezes powiatowego PSL w powiecie kaliskim Poseł Józef Racki.W trakcie zjazdu wręczono również odznaczenia dla zasłużonych ludowców za wielkie zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności lokalnej. Złotą Koniczynkę otrzymał Stanisław Niechciał, Marian Stryjakiewicz i Andrzej Krowicki. Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im.St. Mikołajczyka uhonorowano Edwarda Kolebacza i Marka Ferdynusa. Na przewodniczącego zjazdu jednogłośnie wybrano Stanisława Balińskiego, który bardzo sprawnie realizował kolejne punkty programu. Podczas zjazdu wybrano także nowy Zarząd Powiatowy, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL w skład, którego weszli: Balcerzak Czesław – wójt Gminy Rychtal, Baliński Stanisław –  Prezes Zarządu Gminnego PSL w Bralinie, Fabian Beata – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Rychtalu, Ferdynus Marek – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Łęce Opatowskiej, Możdzanowska Andżelika – Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kępnie, Napierała Bogdan – Członek Powiatowego Związku PSL, Szlezynger Tadeusz – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Baranowie, Wojtaszek Anna – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Kępnie, Woźniak Roman – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Perzowie. Powiat Kępiński na Kongresie PSL reprezentowć będą: Andżelika Możdżnowska, jako parlamentarzysta i wybrana jednogłośnie Anna Wojtaszek, Prezes Zarządu Gminnego PSL. Wśród delegatów i gości dało się wyczuć atmosferę jedności i zrozumienia, która widoczna była zarówno podczas głosowania, jak i dyskusji. Na koniec komisja uchwał i wniosków przedstawiła swój protokół stawiając przed nowymi władzami powiatowymi PSL zadania wymagające jeszcze większego wysiłku.

ŹRÓDŁO: www.mozdzanowska.pl