Seminarium Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania w Parlamencie Europejskim – edycja 2011

PHOTO © European UnionW dniach 4-8 grudnia bieżącego roku miała miejsce coroczna wizyta studyjna studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalność Polityka i gospodarka żywnościowa oraz SKN (Studenckie Koło Naukowe) Gospodarki Żywnościowej. Jak co roku grupa przyjechała na zaproszenie posła A. Grzyba. Sam wyjazd został zorganizowany przez prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego  przy wsparciu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Poniedziałkowy program tegorocznej edycji przewidywał m.in. spotkanie z p. Hanną Jahns (Członkiem Gabinetu Komisarza ds. Polityki Regionalnej), spotkanie w Komitecie Regionów z p. Moniką Weymann a także spotkanie z Władysławem Piskorzem z Dyrektoriatu Generalnego Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Szczególnie ważnym dniem wizyty był wtorek zwany Dniem Europarlamentarnym. Z samego rana odbyło się spotkanie z p. K. Panfil oraz p. A. Augustyn z Punktu Kontaktowego ENRD (European Network for Rural Development). Tematyka spotkania dotyczyła rozwoju obszarów wiejskich m.in. ze szczególnym uwzględnieniem kwestii lokalnych Grup Działania. Studenci uczestniczyli także w seminariach z udziałem europosłów: Jarosławem Kalinowskim, Czesławem Siekierskim, Andrzejem Grzybem. Każde ze spotkań rozpoczynały prezentacje studentów, będące pretekstem do dalszej dyskusji.

Eurodeputowani przekazali studentom istotną wiedzę oraz odpowiadali na nurtujące ich pytania tyczące się m. in. dopłat oraz wspólnotowej organizacji rynków rolnych. Podczas tego spotkania głos zabrał także dr David Peterson, przedstawiciel Studiów Miedzynarodowych im. Davida Kennediego, reprezentant Unii Europejskiej.

Ostatnim punktem programu było spotkanie FAPA (Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa).

W międzyczasie poseł Grzyb pokazał przybyłym studentom budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w tym m.in. salę Plenarną i swoje biuro poselskie.

Na środę, będącą ostatnim dniem studyjnym zaplanowano zwiedzanie Luksemburga. Cała wizyta, choć krótka, z pewnością była doskonałą okazją do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyczną.