Jak co roku, wizyta w Brukseli obejmowała liczne spotkania, którym towarzyszyły ożywione dyskusje. Pierwszego dnia studenci uczestniczyli w seminarium w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego, gdzie spotkali się z dyrektorem, Moniką Kapturską. Kolejnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, których przedstawicielem był Mariusz Legowski.

Następnego dnia studenci mieli możliwość odbycia spotkania w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Był to dla nich najważniejszy punkt wyjazdu. Młodzież zaproszona przez posła Grzyba miała okazję poznać posłów do Parlamentu Europejskiego z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DG AGRI), takich jak Czesław Siekierski, Jarosław Kalinowski oraz Zbigniew Kuźmiuk. Na pierwszym seminarium w Parlamencie poruszono temat: „Uwarunkowania zewnętrzne Wspólnej Polityki Rolnej”, którego organizatorem był poseł Czesław Siekierski. Studenci przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje, a następnie wysłuchali opinii deputowanych między innymi na temat Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020, zielonej energii, handlu zagranicznego UE z USA oraz ważnej roli, jaką spełnia bezpieczeństwo żywnościowe i żywności. Kolejne spotkanie seminaryjne odbyło się w siedzibie Przedstawicielstwa Brandenburgii przy UE, a studenci mieli okazję poznać Dyrektora Marcusa Wenig’a, któremu z chęcią zadawali liczne pytania.

Ostatniego dnia wyjazdu studyjnego zostało zaplanowane spotkanie z Krystianem Kęciekiem (Pierwszy Radca) oraz z Darią Iwaniuk (Pierwszy Sekretarz) w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa, którzy z wielkim zaangażowaniem wypowiedzieli się na interesujące studentów tematy.

Dzięki zaproszeniu posła Andrzeja Grzyba, a także hojności Urzędu Marszałkowskiego, który dofinansował wyjazd seminaryjny, studenci mogli przybliżyć sobie strukturę działalności Parlamentu Europejskiego oraz pozyskać odpowiedzi na nurtujące ich problemy dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa, a także sektora rolnego w UE. Z dużym zainteresowaniem europosłowie przyjęli referaty studentów, które były podstawą do dyskusji oraz licznych pytań zadawanych przez młodzież. Wyjazd miał dla studentów bardzo duże walory poznawcze. W pełni zrealizował stawiane cele naukowe, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, jej ciągłych zmian, kwestii bezpieczeństwa żywnościowego oraz zielonej energii i aspektu ekologicznego.

Martyna Rutkowska