UMOWY NA REALIZACJĘ PROW 2014-2020 PRZEZ SAMORZĄDY PODPISANE

W dniu 28 maja 2015 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji części działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez samorządy. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisali Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Andrzej Gross, Prezes ARiMR. 

Przekazanie części kompetencji ARiMR zaakceptowane zostało wcześniej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).

Podpisanie ww. umowy pozwoli na realizację działań wdrażanych przez samorządy województw tj.
• Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
• Inwestycje w środki trwałe,
• Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

źródło: https://www.umww.pl/umowy-na-realizacje-prow-podpisane