RZEMIEŚLNICY Z GRABOWA NAD PROSNĄ W KPRM

Senator RP i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Andżelika Możdżanowska spotkała się w KPRM z członkami Cechu Rzemiosł Różnych z Grabowa nad Prosną.

Spotkanie odbyło się w Sali im. Tadeusza Mazowieckiego w Kancelarii Premiera. Podczas rozmowy z Panią Minister, goście dowiedzieli się m.in. jak wygląda praca w Kancelarii i Senacie. Ponadto w ramach wizyty mogli również zobaczyć Sejm i Senat, gdzie w planie zwiedzania znalazły się sala Wszechnicy Sejmowej, galeria sali posiedzeń, hall główny (w którym zobaczyć można makietę kompleksu budynków sejmowych, tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a także gablotę z laskami marszałkowskimi), Sala Kolumnowa, „korytarz marszałkowski” a także sala posiedzeń Senatu.

źródło: http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/1218-rzemieslnicy-z-grabowa-nad-prosna-w-kprm