{AG}wernisaz{/AG}

Ryszard Dereżyński – instruktor MDK –  przypomniał, że wystawy o podobnym tytule i tematyce były przez wiele lat organizowane w wągrowieckim domu kultury, ale zachodzące przemiany cywilizacyjne spowodowały, że sztuka ludowa, folklor przestały być modne. Aktualnie to się zmienia. Obserwujemy duże zainteresowanie twórczością ludową. Świadczą o tym prezentowane na tej wystawie prace z takich dziedzin twórczości ludowej jak: malarstwo, rzeźba, wycinanki, haft, wyroby kwiatowe, wyroby ze słomy i z wikliny, których autorami są ludzie w różnym wieku; dzieci, młodzież i dorośli.

 Dodatkową atrakcją wernisażu był mini koncert trio w składzie Grzegorz Tomaszewski (cytry), Iza Grunwald (flet) i Łukasz Mirek (akordeon). Wykonali oni melodie polskie inspirowane folklorem. 

Cel wystawy – prezentacja i popularyzacja twórczości ludowej historycznego regionu Pałuki i umożliwienie wszystkim twórcom działającym na tym terenie konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych – został osiągnięty; świadczy o tym ilość i różnorodność prezentowanych prac.

Uroczyste otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili m.in.  Pan Tomasz Kranc Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego ,  Pan Eugeniusz Pyrzyński Prezes Zarządu Powiatowego PSL,  Pani Małgorzata Kranc Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Pani Małgorzata Osuch Radna Powiatu Wągrowieckiego.

Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego  w dowód uznania za promowanie pięknej krainy  Pałuki i jej sztuki ludowej wręczył  listy gratulacyjne Dyrektorowi MDK w Wągrowcu – Włodzimierzowi Naumczykowi oraz Prezes KTPWS „KFK” – Małgorzacie Strzeleckiej. 

Wystawa ta potwierdza potrzebę powrotu do swoich  korzeni, odradzania  kultury i tradycji. Przedstawiciele władz samorządowych i placówek kulturalnych, autorzy prac i zwiedzający, dyskutując we własnym gronie, zgodnie stwierdzili, że idea wystaw powinna być kontynuowana.