Ponadto życzenia złożyli M. Ptak w imieniu prezesa ZW PSL, posła do PE A. Grzyba, ponadto dyrektor OT  ARR w Poznaniu A. Bobrowski, z-ca dyr. Oddziału Wielkopolskiego ARiMR  R. Klimek, z-ca dyr. OT  ANR  M. Szempiński, z-ca dyr. OR  KRUS w Poznaniu M. K. Kaźmierczak, prezes FML  w Wielkopolsce M. Półrolniczak. Przemawiający życzyli pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, przychylnego środowiska do działań na rzecz lokalnej społeczności, lecz także poinformowali o bieżących zmianach w Wspólnej Polityce Rolnej, w składkach ubezpieczeń rolników, ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi.

Prezes Piotr Kasprzak podsumowując rok 2011 stwierdził, iż był to trudny rok dla średzkiego PSL. W wyborach parlamentarnych PSL pozyskał w powiecie średzkim 12% poparcia. Podczas spotkania podziękowano także kandydatom: M. K. Kaźmierczak oraz A. Janickiemu. Prezes Kasprzak złożył słowa podziękowania także za cztery lata wspólnej pracy w Zarządzie Powiatowym, oceniając ją jako dobrą, obfitująca w liczne spotkania oraz wydarzenia. Podkreślił, iż rok 2012 to rok sprawozdawczo-wyborczy w PSL, w czasie którego zostaną wybrane nowe władze.
Oprac. S. Dachowska.