Dożynki Gminne Brzeziny 2012

„Rolnik umie sam pracować,

Tylko trzeba go szanować.

Dać mu wszystko, co potrzeba,

A nie braknie w Polsce chleba…”

Tak śpiewał zespół Brzezinianki przy dźwiękach kapeli Brzeziny na tegorocznym Święcie Plonów w Brzezinach. Zaproszonych gości przywitał serdecznie gospodarz gminy wójt Krzysztof Niedźwiedzki. Gośćmi byli m. in. Józef Racki poseł na Sejm RP, Krzysztof Nosal starosta kaliski oraz Sabina Dachowska, która reprezentowała posła do PE Andrzeja Grzyba.

Gminę Brzeziny stanowi 19 sołectw, z których każde na czele z sołtysem przyniosło piękne wieńce dożynkowe przygotowane z tegorocznych plonów. Starostami dożynkowymi byli Zofia Bednarek oraz Paweł Kwiatkowski. Podczas święta plonów wręczono także wyróżnienia dla zasłużonych rolników, sadowników, przetwórców z poszczególnych miejscowości. Tegoroczne Święto Plonów zgromadziło blisko 2 tysiące gości.

Oprac. i zdjęcia: S. Dachowska.