„Polityka Zachodu wobec obrońców praw człowieka…”

Poseł Andrzej Grzyb wziął udział w debacie „Polityka Zachodu wobec obrońców praw człowieka – uspokajanie własnych sumień czy realna pomoc?”, która odbyła się 24 listopada w Warszawie. Na warszawskim Starym Mieście otwarto także w czwartek wystawę poświęconą laureatom nagrody im. Sacharowa, przyznawanej od 1988 r. przez Parlament Europejski za walkę o wolność i prawa człowieka. W tym roku nagrodzeni zostali przedstawiciele krajów arabskich.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb zapytany o kandydatów do Nagrody Sacharowa 2011 powiedział: „Budzili sumienia świata pokazując łamanie praw człowieka i brak demokracji w swoich krajach. Ryzykowali życiem przeciwstawiając się totalitarnym rządom. Wielu kandydatów zasługuje na uhonorowanie Nagrodą Sacharowa, ale wydarzenia  „Arabskiej Wiosny”  oraz bohaterowie tej wiosny zasługują na szczególne wyróżnienie .
Tegoroczni laureaci nagrody im. Sacharowa przeciwstawili się dyktaturom w swoich krajach, symbolizują tęsknotę za rzeczywistymi prawami człowieka i wolnościami obywatelskimi” – powiedział poseł Grzyb. Zdaniem Europosła, najważniejsze jest teraz powstanie unijnego instrumentu, który mógłby pomagać krajom przechodzącym zmiany ustrojowe (m. in. Tunezja, Egipt) Ma to polegać na tym, by środki finansowe trafiały do osób zaangażowanych na rzecz zmian, do organizacji nawet niezarejestrowanych, a nie do reżimów. Takim instrumentem może być Fundusz na rzecz Demokracji.

Nagroda Sacharowa na rzecz wolności myśli, ustanowiona została w 1988 r. Nagroda upamiętnia rosyjskiego fizyka i dysydenta politycznego. Jest przyznawana corocznie przez Parlament Europejski. Stanowi ona wyróżnienie dla osób lub organizacji aktywnych na polu obrony praw człowieka i wolności podstawowych. Laureaci nagrody, poza wyróżnieniem, otrzymują 50 tysięcy euro.

Strona internetowa Nagrody im. Sacharowa

Lista tegorocznych kandydatów do nagrody

O konferencji i wystawie można także przeczytać na:

http://wyborcza.pl
http://biznes.onet.pl

GALERIA FOTOGRAFII: