Przyjęcie budżetu na lata 2014-2020 szansą dla Polski – Poseł do PE Andrzej Grzyb w debacie z Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso

Parlament zaakceptował wynegocjowany z Radą wieloletni budżet na lata 2014-2020. Poseł Grzyb podkreśla znaczenie zachowania korzystnego dla Polski podziału środków przy jednoczesnej zgodzie na postulaty PE dotyczące m.in. dodatkowego finansowania na walkę z bezrobociem wśród młodzieży czy dodatkowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W środowym głosowaniu w ramach sesji plenarnej przyjęto rezolucję budżetową na lata 2014-2020. Chcę podziękować prezydencji Irlandii – powiedział Poseł do PE Andrzej Grzyb w debacie plenarnej podsumowującej Prezydencję Irlandii, w tym prace nad WRF, z udziałem

Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso i Przewodniczącym Rady Hermanem Van Rompuy – nie było oczywiste, że to porozumienie dojdzie do skutku.

Parlament Europejski oraz Rada Europejska osiągnęły wzajemne porozumienie, które uzyskało poparcie głównych grup politycznych w PE oraz państw członkowskich. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 dla UE przewidują wydatki rzędu 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach.

Z satysfakcją przyjmuję ustępstwa ze strony Rady, w odpowiedzi na postulaty PE, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnie korzystnego dla Polski kompromisu zawartego w Radzie w lutym – skomentował po dzisiejszym głosowaniu Poseł Grzyb – udało nam się przekonać Radę m.in. do przyznania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem wśród młodzieży czy dodatkowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw – dodał Poseł.

Przyjęcie kompromisu w sprawach budżetu ułatwi m.in. finansowanie walki z bezrobociem wśród młodzieży, badań, programu Erasmus oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Polska otrzyma 100 miliardów euro i jednocześnie stanie się największym beneficjentem unijnych funduszy. Dokonany najpóźniej w 2016 roku przegląd wieloletniego budżetu, który ma uwzględnić aktualną sytuację gospodarczą, umożliwi wprowadzenie zmian do ram finansowych po kilku latach, jeśli unijna gospodarka będzie w lepszej kondycji.

Opracowali: Piotr Tasiemski i Borys Brzeziński

Więcej na ten temat:

Wypowiedź Posła do PE Andrzeja Grzyba


Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020