Sprawa z budową I etapu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 nabrała tempa po ubiegłorocznej wizycie marszałka Cezarego Grabarczyka w Kępnie, na martwym węźle w Myjomicach. Marszałek przybył wówczas na zaproszenie Senator Możdżanowskiej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasi parlamentarzyści odbyli szereg rozmów w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Podpisanie umowy z wykonawcą budowy drogi planowanej jest na kwiecień 2015 roku. Od tego momentu będzie on musiał w ciągu 33 miesięcy wybudować pierwszy etap obwodnicy.

Pierwszy odcinek obwodnicy Kępna liczyć będzie 4400 metrów. Senator Możdżanowska prowadzi już także rozmowy w sprawie budowy drugiego, a zarazem ostatniego odcinka obwodnicy, o długości 8 km. – Kiedy informowałam że są oszczędności rzędu 180 milionów zł, to nie mówiłam tego potwierdzenia faktów. Stosowne dokumenty miałamy w tej sprawie. Teraz po ogłoszonym przetargu jest już 100% pewność że te pieniądze są zapisane z przeznaczeniem na ten cel – dodała Senator RP, która z żalem stwierdziła że do tej pory mieszkańcy zapewniani przez lata o postępach prac nad obwodnicą zostali oszukani. – Nikt nie pilnował tej inwestycji. Awanturnictwo w tej sprawie niczego dobrego nie wnosi. Nie życzę sobie, a wręcz zabraniam przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego Ryszardowi Przybylskiemu nazywania posła Józefa Rackiego największym szkodnikiem powiatu kępińskiego. Bardzo proszę aby nie sabotować na różne sposoby inwestycji o którą dla Kępna poseł Racki starał się najbardziej – powiedziała Senator RP Andżelika Możdżanowska.

Ryszard Przybylski wielokrotnie krytykował powstanie węzła na S8 w Bralinie uważając że przez to nie powstanie obwodnica Kępna ciągu drogi nr 11. Tymczasem udało się doprowadzić zarówno do budowy węzła na S8 jak i początku inwestycji związanej z objazdem Kępna na krajowej 11. Wykonawcą drogi będzie opolski oddział GDDKiA, który jest mniej obciążony pracami drogowymi od poznańskiego, a poza tym był wykonawcą także drogi S8.

Źródło: http://www.radiosud.pl/kepno-przetarg-na-budowe-obwodnicy,7886.html

Senator RP Andżelika Możdżanowska w sprawie przetargu na budowę obwodnicy drogi krajowej nr 11:

SYTUACJA – STAN, który zastałam w 2011 r.:
„ Realizacja drogi ekspresowej S8 Syców- Kępno- Wieruszów, która w okolicy miasta powiatowego Kępno krzyżuje się z przyszłą dk S11 na węźle „Kępno-Krążkowy”, który po ukończeniu nie będzie czynny, a miasto Kępno i droga krajowa nr 11 nie będzie miała połączenia do drogi S8”.
Stan zastany: Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r.

http://www.mir.gov.pl/Transport/Infrastruktura_drogowa/PROGRAM_Budowy_Drog_Krajowych/DOCUMENTS/ProgramBDK_2011_2015.pdf

Jedynie zarezerwowanie środków finansowych w pełnej wysokości w kolejnych ustawach budżetowych oraz w rocznych planach finansowych Krajowego Funduszu Drogowego gwarantuje realizację Programu w zakładanym zakresie. Szczegółowy Program zawierający listę zadań wraz z zadaniami służącymi realizacji jego podstawowych celów, zawierają załączniki 1, 1a, 2w Załączniku nr 2 (po realizacji 1, 1a) przedstawiono listę zadań, których realizacja przewidywana jest do rozpoczęcia po roku 2013. Obwodnica Kępna w załączniku nr 2 była na 39. miejscu do realizacji zadania, pod warunkiem spełnienia wymogów formalno-prawnych, uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz zapewnienia niezbędnych środków finansowych.
http://www.mozdzanowska.pl/component/content/article/10-aktualnosci/316-senacki e-poprawki-psl-do-budzetu
http://www.mozdzanowska.pl/component/content/article/1 0-aktualnosci/340-wyjazdowe-posiedzenie-komisji-infrastruktury

DECYZJE I NAJWAŻNIEJSZEFAKTYRozpoczęcia inwestycji „Budowy obwodnicy Kępno”
I etap (4,4 KM) – 30.10.2014 – Ogłoszenie przetargu na realizację I etapu obwodnicy Kępna
GDDKiA/ Zamówienia publiczne/Przetargi Oddziałów/ Oddział Opole/
http://www.gddkia.gov.pl/pl/488/powyzej-progow-unijnych
Decyzja o Budowie Obwodnicy Kępna (13,8 km) jako zadnie do realizacji zostało podzielone na dwa etapy – bowiem tylko ta dwuetapowość daje nam gwarancję rozpoczęcia oczekiwanej inwestycji i budowy obwodnicy w całości. Zabezpieczenie środków w wys. 160 mln dla tego zadania – na realizację I etapu obwodnicy Kępna dało możliwość uruchomienia całej procedury budowy odcinka jako zadania inwestycyjnego; a przede wszystkim daje możliwości kontynuacji budowy obwodnicy poprzez realizację jej II etapu. Wyjaśniam: I etap to budowa północnej części obwodnicy Kępna w ciągu S11, od węzła „ Kepno – Północ” do S8 węzeł „Kępno” o długości 4,4 km i jest tylko częścią obwodnicy Kępna, która musi powstać, by powstała jej całość. Nie jest możliwe odciążenie miasta nie budując tego I etapu- bowiem docelowo przecież chodzi o budowę całej obwodnicy Kępna odcinka I + odcinka II.
II etap budowy – ponad 8 km – o wartości zadania inwestycyjnego ok. 240 mln.
Jestem przekonana, że zanim ukończony zostanie I etap budowy obwodnicy Kępna, uruchomiony zostanie przetarg na jej II etap – by zadanie zostało zrealizowane w całości.

Przy wielu koncepcjach realizacji, propozycji źródeł finansowania – m.in. z oszczędności przetargowych, udało się uzasadnić dwa etapy oraz źródło finansowania I etapu; przekonać oraz uzyskać decyzję dającą gwarancję realizacji zadania, inwestycji oraz jej sfinansowania i rozliczenia (MiiR z dn. 19 sierpnia 2014 r.)
http://www.mozdzanowska.pl/component/content/article/10-aktualnosci/685-bedzie-zjazd-z-s8-w-myjomicach
http://www.mozdzanowska.pl/component/content/article/10-aktualnosci/962-obwodnica-kepna
Zabezpieczenie środków finansowych i wyrażenie zgody na sfinansowanie inwestycji dało możliwość realizacja I etapu obwodnicy Kępna (4,4 km) wraz z decyzją o kontynuacji kolejnego etapu przy zabezpieczeniu środków finansowych na realizację. 26.08.2014 – dokonano aktualizacji zadań do realizacji inwestycji w GDDKiA Poznań. 29.08.2014 – nastąpiło wycofanie wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

Przełom w obwodnicy Kępna – 22.12.2013
http://www.mozdzanowska.pl/component/content/article/10-aktualnosci/770-w-sprawie-obwodnicy-kepna

Propozycje samorządu, bez wspólnych uzgodnień
– mała obwodnica Kępna – ok. 30 km lokalnych dróg lokalnych oraz połączenie drogi powiatowej z S8 (wartość 2-5 mln). Akceptacja tych rozwiązań i realizacja planowanej koncepcji samorządu powiatowego w związku brakiem obwodnicy wyeliminowałyby podjęte działania oraz odsunęły realizację budowy obwodnicy Kępna na najbliższe kilka – kilkanaście lat – tworząc alternatywę i prowizorkę infrastrukturalną. Nie rozwiązując problemu.
Propozycje wywołałyby negatywne skutki dla mieszkańców okolicznych miejscowości oraz było to niemożliwe do zaakceptowania rozwiązanie przez inne samorządy
http://www.mozdzanowska.pl/component/content/article/10-aktualnosci/392-konferencja-prasowa-w-kepnie.

Wszystkie te efekty działań nie byłyby możliwe bez pomocy i zaangażowania Przyjaciela Kępna, byłego Głównego Geodety Kraju, wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i zaangażowanego w infrastrukturęposła na Sejm RP Józefa Rackiego oraz racjonalnego koalicjanta.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl