Posłów na temat kierunków Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Mieli też okazję uczestniczyć w dyskusji i uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania. Jak powiedział  Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego: ” było to bardzo ciekawe spotkanie teoretyków z praktykami”.
Po wspólnej konferencji obie grupy udały się do Biura Informacji Województwa Wielkopolskiego, która ma swoją siedzibę w niewielkiej odległości od budynku Parlamentu Europejskiego. Tam również została przedstawiona prezentacja na temat działalności i osiągnięć biura.
Podczas swojej wizyty w Belgii przedstawiciele wielkopolskich Rolników odwiedzili także siedzibę CEJA. Europejska Rada Młodych Rolników skupia się na promocji unijnych ram regulujących i wspierających zmiany pokoleniowe w sektorze rolnym Unii Europejskiej. Przed wyjazdem do Polski grupa odwiedziła również belgijskie gospodarstwo rolne, gdzie m.in. zapoznała się z nowymi trendami i technologiami w produkcji rolniczej.

 

ZDJĘCIA