PRZEDSIĘBIORCY Z POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Grzyb zaprosił do Parlamentu Europejskiego grupę 50-ciu przedsiębiorców z południowej Wielkopolski – głównie działających na terenie  Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Ostrzeszowa i Grabowa. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu oraz prywatni przedsiębiorcy.

Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu zwiedzali Brukselę. Odwiedzili najważniejsze i najbardziej charakterystyczne dla tego miasta miejsca. Spróbowali regionalnych piw i słynnych wafli.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Kolejny dzień był bogaty w merytoryczne spotkania, które z punktu widzenia przedsiębiorców oraz tematyki ich działalności okazały się bardzo potrzebne i ciekawe. Rano grupa udała się do siedzimy Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, gdzie wykład na temat TTIP-u (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) poprowadził Bartłomiej Czyczerski – specjalizujący się w polityce handlowej. Po wykładzie rozwinęła się szeroka dyskusja na temat udziału polskich produktów wykorzystywanych na europejskim i międzynarodowym rynku. Następnie uczestnicy wyjazdu przeszli do Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego, które istnieje od 2003 roku i podlega Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Tam przywitały ich: Dyrektor biura – Izabela Gorczyca oraz Kazimiera Pomianowska – sekretarz w Wydziale Promocji, Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Obie Panie w interesujący sposób przedstawiły system działania tych instytucji oraz zachęciły przedsiębiorców do nawiązywania kontaktów i szukania nowych rynków zbytu.

Po tych spotkaniach grupa pojechała do Brugii, by poznać uroki tego flamandzkiego miasteczka.

Ostatni dzień wyjazdu studyjnego uczestnicy spędzili w Parlamencie Europejskim. Pierwszym punktem było spotkanie z Tomaszem Husakiem – dyrektorem gabinetu komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Przedsiębiorcy dowiedzieli się od niego na czym polega praca Pani Komisarz i jakie tematy są dla niej priorytetowe. Głównym tematem, którym zajmuje się Bieńkowska jest właśnie wspieranie oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie grupa zwiedziła galerię sali plenarnej i zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z Posłem przy słynnych flagach. Całość zwieńczył wspólny lunch w restauracji parlamentarnej.

 

Ewelina Buchnajzer