Priorytety Rady Praw Człowieka ONZ

Podczas debaty nt. ,,Priorytetów na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ” poseł Andrzej Grzyb zaapelował o poszanowanie praw człowieka w Iranie, wskazując na potrzebę warunkowości w pogłębianiu dialogu UE – Iran.

,,Wydaje się, że w tym dialogu z Iranem, odnośnie do m. in. kwestii atomowych, ten element powinien być bardzo mocno podkreślony. Najpierw powinniśmy zaprzestać wykonywania kary śmierci, a przede wszystkim zaprzestać wykonywania ich publicznie. To jest podstawowe prawo człowieka, prawo do życia” – powiedział Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka, przekazując posłom do Parlamentu Europejskiego przesłanie Shirin Ebadi, irańskiej noblistki, która gościła tego dnia w Parlamencie Europejskim.

Zobacz również: Apel o współpracę z Turcja

W swojej wypowiedzi poseł Grzyb podniósł również kwestię przestrzegania praw człowieka w Egipcie, podkreślając potrzebę wzmacniania instytucji tego państwa, w tym instytucji ochrony praw człowieka. Powołał się na przykład Programu Współpracy Rzeczników Praw Obywatelskich Polski i Francji z ombudsmanami krajów Partnerstwa Wschodniego. Podczas przemówienia poseł zwrócił także uwagę na problem Ukrainy w kontekście inwazji na Krym. Andrzej Grzyb zaakcentował wagę nie tylko głośno podnoszonych praw Rosjan, ale również mniejszości tatarskiej Krymu, będącej ich pierwszą ojczyzną, z której zostali kiedyś deportowani.

Źródo: andrzejgrzyb.eu