PREZES WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NAJSKUTECZNIEJSZYM POSŁEM OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO

30 czerwca zakończyło się głosowanie w plebiscycie „Oceń władzę” ogłoszonym przez Głos Wielkopolski. Ocenie czytelników poddani zostali posłowie i senatorowie według okręgów, w których uzyskali mandat. W okręgu nr 36 (Kalisz – Leszno), najwięcej głosów spośród posłów (1737) otrzymał Piotr Walkowski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i jednocześnie Prezes Zarządu WIR. Uzyskana ilość głosów pozwoliła na zajęcie drugiego miejsca w plebiscycie za Senatorem Witoldem Sitarzem, który otrzymał 13 głosów więcej.

Piotr Walkowski objął mandat poselski 24 czerwca 2009 roku, a w kolejnych wyborach do Sejmu w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Jest członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w której pełni funkcję Przewodniczącego Stałej Podkomisji ds. osób niepełnosprawnych. Posiada także doświadczenie samorządowe, w latach 1998-2009 zasiadał w radzie powiatu ostrowskiego, pełniąc funkcję Wicestarosty i Przewodniczącego Rady Powiatu, wcześniej był także radnym Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. Od 15 lat kieruje Stowarzyszeniem Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ, które angażuje się w działania kulturalne, edukacyjne i społeczne.

Od 1996 roku Piotr Walkowski aktywnie uczestniczy w pracach Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pełniąc funkcję Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a 2007 roku Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 1 lipca br. Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej powierzyło mu funkcję Prezesa WIR na kolejną kadencję.

Celem plebiscytu „Oceń władzę” było wyłonienie najbardziej popularnych polityków spośród urzędujących posłów i senatorów obecnej kadencji. Głosowanie trwało od 12 czerwca, głosować można było poprzez wysłanie smsa bądź za pośrednictwem facebooka lub strony internetowej Głosu Wielkopolskiego. Każdemu posłowi i senatorowi można było wystawić pozytywną lub negatywną ocenę, tytuł najskuteczniejszych otrzymali ci parlamentarzyści, którzy uzyskali największy stosunek głosów na „tak” do głosów na „nie”.

 

K. Strzyż