Prawa człowieka w biznesie – Instytut Allerhanda

Na stronie www.prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl  opublikowano już prezentacje i wystąpienia po konferencji Instytutu Allerhanda ‘Wdrażanie Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ’ Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, 25 stycznia 2013 r.

Dostępne są one pod poniższym adresem

http://prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl/prezentacje/

Wśród nich również wypowiedź Posła do PE Andrzeja Grzyba:

http://prawaczlowiekaibiznes.allerhand.pl/wp-content/uploads/2013/03/A.Grzyb-Wystapienie-final.pdf