Obszary w których najwięcej było złożonych wniosków to: modernizacja gospodarstw rolnych, grupy producentów rolnych, przywracanie potencjału produkcji rolnej. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów, że spowodowało to konieczność realokacji środków z innych działań. Takie kroki podjęto w działaniu – modernizacja gospodarstw rolnych, w którym 4-krotnie zwiększano poziom środków, do kwoty prawie 0,5 mld euro. Innym działaniem które również wymagało kilkukrotnej realokacji środków (choć przeprowadzono tylko jeden nabór) było przywracanie potencjału produkcji rolnej, tzw. działanie 126.

Czytaj więcej: http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/podsumowanie-starego-prow,51864.html

 

Powstanie Fundusz Wzajemnej Pomocy

Ministerstwo rolnictwa pracuje nad powołaniem do życia Funduszu Wzajemnej Pomocy dla rolników. – Fundusz miałby pomagać rolników w przypadku klęsk żywiołowych czy takich sytuacjach jak wystąpienia ASF w Polsce – powiedziała Zofia Szalczyk, wiceminister rolnictwa podczas sympozjum w siedzibie KZSM-u.

Czytaj więcej: http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/powstanie-fundusz-wzajemnej-pomocy,102920.html

Źródło: http://www.farmer.pl oraz http://www.portalspozywczy.pl