Wszystkim rozpoczynającym dzisiaj pełen wyzwań rok szkolny życzymy powodzenia!
📆1 września
📚 nowy rok szkolny

rokszkolny