Powiat leszczyński gościł Posła do PE Andrzeja Grzyba oraz Senator Andżelikę Możdżanowską

Na spotkanie z mieszkańcami powiatu leszczyńskiego przybył Poseł do PE Andrzej Grzyb. Odbyło się ono 8 lutego w Ośrodku Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. gdzie ugościli wszystkich Tadeusz Ziółkowski Prezes Zarządu oraz Jan Szkudlarczyk V-ce Prezes Zarządu Spółki.Wśród gości znaleźli się również Jarosław Wawrzyniak Wicestarosta Leszczyński, Andrzej Pietrula Wójt Gminy Krzemieniewo, Zbigniew Haupt Radny Sejmiku Woj. Wlkp., Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Perski Kierownik ARiMR w Lesznie, Stanisław Wojciak Zastępca dyrektora WORD w Lesznie. Każdy z gości zabrał głos i odpowiedział na pytania licznie zgromadzonych w sali mieszkańców gminy. W kręgu zainteresowań zebranych znalazły się sprawy zarówno europejskie jak i lokalne. Poseł Grzyb spotkał się także z przedstawicielami PZD, którzy m.in. dziękowali za pomoc i wsparcie.

 

Kolejne spotkanie, tym razem z Senator Andżeliką Możdżanowską, odbyło się 11 lutego i miało ono charakter objazdowy. Brali w nim udział także Jarosław Wawrzyniak Wicestarosta Leszczyński, Zbigniew Haupt Radny Sejmiku Woj. Wlkp., Andrzej Pietrula Wójt Gminy Krzemieniewo, Jan Szkudlarczyk Prezes ZP PSL w Lesznie, Małgorzata Tarnowska Radna Gminy Krzemieniewo oraz Marta Sikorska asystentka Posła do PE Andrzeja Grzyba. Pierwszym punktem wizyty był Szpital Rehabilitacyjne MSW w Górznie. Następnie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie, Przedszkole i Biblioteka Gminna w Krzemieniewie z udziałem Pań ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”. Szkoła Podstawowa w Garzynie o raz w Nowym Belęcinie. Ostatnim punktem była wizyta w Ośrodku Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. Senator Możdżanowska była pod wrażeniem współpracy samorządów gminnego i powiatowego. Na wszystkich spotkaniach zobaczyła czym Gmina może się pochwalić ale także gdzie przyda się pomoc.