Obecnym prezesem Kółka Rolniczego w Wąsowie jest Grzegorz Nowak. Po przedstawieniu przez Prezesa historii Kółka Rolniczego w Wąsowie głos zabrał Poseł Stanisław Kalemba, który nawiązał do pięknych tradycji i wspaniałych dokonań Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Podkreślił, że idee, którymi kierowali się polscy rolnicy przy zakładaniu Kółek Rolniczych ponad 150 lat temu są aktualne również w dzisiejszej rzeczywistości. Przekazał wyrazy uznania i wdzięczności za pracę wielu pokoleń działaczy na rzecz niepodległości Polski, trzymania ducha wiary, walkę o polską ziemię, kulturę, język, o polskie rolnictwo, o żywność dla całego Narodu.

Zobacz: Spotkanie Posła Stanisława Kalemby z ludowcami i sympatykami PSL gminy Kuślin

Poseł Stanisław Kalemba przekazał serdeczne gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania Prezesowi, wszystkim członkom Kółka Rolniczego w Wąsowie oraz członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w związku z rozwinięciem i poświęceniem sztandaru. W swej szerokiej wypowiedzi przedstawił też m. in. korzystną perspektywę w zakresie budżetu na Wspólną Politykę Rolną i infrastrukturę w latach 2014 – 2020. Te korzystne warunki zostały uzyskane dzięki twardym i nieustępliwym negocjacjom prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierownictwem Ministra Stanisława Kalemby.
W trakcie uroczystości Poseł Stanisław Kalemba wręczył trzem rolnikom, działaczom kółkowym Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi. Następnie wspólnie z Prezesem Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Ryszardem Napierałą oraz Komendantem Wielkopolskim Ochotniczych Hufców Pracy Piotrem Zerbe wręczył kilku paniom – matkom piękne odznaczenia – Ordery Wdzięczności Matkom za matczyny trud włożony w wychowanie dzieci oraz wiele dyplomów uznania działaczkom i działaczom kółkowym.

Źródło:  http://www.stanislawkalemba.pl/index.php?akcja=aktualnosci_id300