Wicepremier Janusz Piechociński zwrócił uwagę, że w obszarze funkcjonowania UE zauważalny jest brak spójności między poszczególnymi politykami UE oraz konsekwentnego uwzględniania w podejmowanych decyzjach ich wpływu na konkurencyjność unijnego przemysłu. – Cele np. polityki klimatycznej nie mogą stać w sprzeczności z celami innych polityk w tym energetycznej i przemysłowej – dodał. Podkreślił także, że zobowiązania UE dotyczące redukcji emisji CO2 obciążają przedsiębiorców i obniżają ich międzynarodową konkurencyjność.

Wicepremier nawiązał do spotkania Trójkąta Weimarskiego, które ma się odbyć w dniach 6-7 lutego 2014 r. w Krakowie z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego. -Nowa Europa ma być Europą przedsiębiorczości, która integruje się w określonych obszarach, ale dereguluje się w obszarach realnej gospodarki. O tym miedzy innymi będziemy dyskutować z przedstawicielami Francji i Niemiec – podkreślił.

Prof. Michał Kleiber zwrócił z kolei uwagę, że Polska musi zadbać o konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. – Aby tego dokonać, należy dostosowywać się strukturalnie do priorytetów i metodologii finansowania unijnego. Dzięki temu będziemy mogli w korzystny sposób czerpać zyski z tego, co Unia jest nam w stanie zaoferować – zaznaczył.

Podczas spotkania członkowie Komitetu dyskutowali również o tym, jak zachować i umacniać konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach pogłębiającej się integracji w UE. Ponadto rozmawiano o możliwościach zwiększania elastyczności i adaptacyjności gospodarki na rynku wewnętrznym UE.

Komitet Gospodarczej Myśli Strategicznej został powołany zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2013 r. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych i przedsiębiorców.

Ministerstwo Gospodarki

{flike}