Poseł Stanisław Kalemba z dużym zainteresowaniem i podziwem wysłuchał występów muzycznych, ponieważ bardzo interesuje się muzyką, o czym mogli się przekonać wszyscy zgromadzeni w lubaskiej hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Lubaszu. Poseł ujawnił swój talent muzyczny i zaproszony przez zespół Śpiewaczy „Lubaszanki” zagrał na akordeonie i zaśpiewał.

Poseł pogratulował organizatorom kontynuowania tak znakomitej inicjatywy, która stwarza okazję do zaprezentowania przez chóry i zespoły swoich możliwości i umiejętności, wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie muzyki i śpiewu, które tworzą przestrzeń do integracji środowiska muzycznego i artystycznego.

Na zakończenie zostały wręczone przez gospodarzy i gości występującym zespołom i chórom pamiątkowe statuetki i dyplomy, a wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia.

Źródło: http://www.stanislawkalemba.pl/index.php?akcja=aktualnosci_id315