Poseł Stanisław Kalemba podziwiał trzcianeckie „Korso”, liczne specjalne ekspozycje będące wynikiem całorocznej pracy działkowców, przyłączył się do wspólnego biesiadowania po staropolsku oraz z zainteresowaniem obserwował występy zespołów rozrywkowych biorących udział w artystycznej części bogatego programu tej imprezy.

Moc atrakcji, przychylna tego dnia aura, wysoka frekwencja oraz dobra organizacja tego przedsięwzięcia sprawiła, że to świąteczne niedzielna popołudnie dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu wrażeń, a Posłowi Stanisławowi Kalembie także radości ze spotkania z działkowcami, w otoczeniu których zawsze dobrze się czuje. Starając się bowiem być orędownikiem ich spraw także i kontakty w tej formie z tym środowiskiem są Posłowi pomocne i cenne, by móc lepiej artykułować ich prawa i potrzeby.

Źródło: http://www.stanislawkalemba.pl