„Parlament odgrywa szczególną rolę i ma szczególne uprawnienia w zakresie przestrzegania praw człowieka i walki o te prawa, jak prawo do życia, niedyskryminacji, równości, w tym równości kobiet, a także prawa dzieci, jako szczególnie narażonych na wszelkie przejawy przemocy. Jednym z najważniejszych praw jest jednak prawo do wyznania religijnego, przekonań, kultywowania tradycji i tej różnorodności kulturowej” – mówił podczas debaty Poseł do PE Andrzej Grzyb.

Deklaracje dotyczące obrony tych podstawowych wartości, były wielokrotnie potwierdzane w prawodawstwie parlamentu. Świadczą o tym powstałe doroczne raporty na temat przestrzegania praw człowieka, rezolucje czy też wytyczne. Okazuje się jednak, że działania tego rodzaju nie jest wystarczające.

Nawet wśród państw, które w jakiś sposób są związane z instytucjami Unii Europejskiej, uzyskując chociażby pomoc humanitarną czy też rozwojową, mają miejsca przykłady naruszania prawa do wolności wyznania. Szczególnie jaskrawym przykładem jest dyskryminacja chrześcijan.

Wiele niezależnych od Unii organizacji zajmuje się monitorowaniem sytuacji w tym zakresie. Jednym z przykładów jest organizacja non-profit Open Doors (więcej informacji na: https://www.opendoors.pl/). Zgodnie z danymi na czołowym miejscu, jeśli chodzi o łamanie praw człowieka, w dalszym ciągu niechlubną rolę „jedynki” pełni Korea Północna, rządzona przez autorytarny reżim. W tym 25 mln państwie oficjalnie zarejestrowanych jest raptem 12 protestantów i 800 katolików, a 100 tys. chrześcijan uznanych za wrogów systemu żyje w podziemiu.

„Pierwsze miejsce w zakresie prześladowania chrześcijan ma w dalszym ciągu Korea Północna, gdzie oficjalnie jest 12 protestantów i 800 katolików, a 100 000 chrześcijan jest w podziemiu i są uznani za wrogów tego państwa. Nastąpił wzrost prześladowań w krajach Sahelu, szczególnie w Somalii. Mimo, że rząd Mogadiszu jest bardziej umiarkowany, zwraca na to uwagę, to jednak w wielu miejscach tam kościół chrześcijański istnieje w podziemiu. Pakistan przesunął się w związku z ostatnimi zamachami na 8 miejsce w tym rankingu niechlubnych państw, jeżeli chodzi o prześladowania. Ostatnio jesienią ubiegłego roku prawie 90 chrześcijan zostało zabitych w zamachu w Peszawarze. Do krajów zagrożonych prześladowaniem przesunęła się Republika Środkowej Afryki, tu również rozmawialiśmy na tej sali o tym co tam się wydarzyło, gdzie koalicja Seleka prowadzi brutalną przemoc wobec chrześcijan. Podobnie ma się rzecz z Syrią. Tam konflikt wewnętrzny sprawia, że prawie 9,5 mln ludności jest przesiedlonych. Ale wspomnę chociażby o 2,5 tysięcznej mniejszości aramejskiej, mówiącej językiem z czasów Chrystusa w okolicach Maluli. Ta ludność jest skazana prawie na wymarcie. W skali świata mamy około 180 milionów wspólnot chrześcijańskich, które są objęte takim prześladowaniem, ale również innych mniejszości religijnych i ta lista się bardzo poszerza. Ostatnio sygnalizuje się, że do tego grona dołączają się również Tatarzy Krymscy. Najbardziej dramatyczne są sytuacje, gdy giną ludzie, dlatego że są innego wyznania, kiedy niszczy się ich dobytek, kiedy również niszczy się dorobek całych pokoleń, dorobek materialny, ale również kulturowy ” – dodał Poseł Grzyb.

 Oprac. : K. Mikityszyn

Link do wystąpienia:

www.europarl.europa.eu – DEBATA: Parlament Europejski, Strasburg – 16 kwietnia 2014 r.

 

Warto dodać, że Poseł Andrzej Grzyb niejednokrotnie upomniał się o prawa mniejszości etnicznych i religijnych, w szczególności chrześcijan:

www.wiadomosci.onet.pl – Walka o wolność religii w Europie. Sukces polityka z Polski

www.andrzejgrzyb.blog.onet.pl – Światełko dla prześladowanych Chrześcijan

www.wlkp24.info – Chrześcijanie są prześladowani

www.andrzejgrzyb.eu – Ochrona i promocja wolności religijnych na świecie priorytetem

www.andrzejgrzyb.eu – Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

wwwandrzejgrzyb.eu – Andrzej Grzyb upomina się o prawa Chrześcijan w Iraku

Polecamy również:

www.ekai.pl – Wzrosły prześladowania Chrześcijan

www.naszdziennik.pl – Debata o sytuacji Chrześcijan i wolności wyznania

KK