Poseł Andrzej Grzyb (PSL, EPL), członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego PE (ENVI) został sprawozdawcą do projektu dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Ten zawiły termin w polskiej rzeczywistości dotyczy głównie średniej wielkości ciepłowni. „Istota tego sprawozdania polega na tym, że trzeba wyważyć z jednej strony kwestie środowiskowe – ograniczając emisje przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, a z drugiej strony ekonomiczne – nie można dopuścić do nadmiernego obciążenia kosztami produkcji np. energii cieplnej”, skomentował wybór na sprawozdawcę Andrzej Grzyb.

Poseł Grzyb ubiegłej kadencji Parlamentu Europejskiego pracował w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w obecnej został członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Jest również koordynatorem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Podkomisji Praw Człowieka.

ŁW

Źródło: http://andrzejgrzyb.eu/andrzej-grzyb-sprawozdawca-do-projektu-dyrektywy/