Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado odpowiadał na pytania dotyczące problematyki związanej z województwem natomiast Stefan Piechocki poruszył sprawy związane z Powiatem Pilskim.

Rolnicy zadawali pytania dotyczące polityki energetycznej oraz problemów występujących na zamieszkałych przez nich obszarach. Andrzej Grzyb opowiedział o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz sytuacji gospodarczej w kraju.

 

Autor: Natalia Piechocka

Zdjęcia: Andrzej Oślizło

{flike}