Poseł Andrzej Grzyb o sytuacji w Syrii

Dziękuję Bardzo Panie Przewodniczący,
Sytuacja, w mojej opinii, i te kłopoty, które tam ma społeczeństwo obywatelskie, nie jest od dzisiaj nam znana, zajmowaliśmy się tym wielokrotnie w trakcie posiedzeń Komisji Spraw Zagranicznych również w Podkomisji Praw Człowieka. Ale jesteśmy zgodni w tym potępieniu co do tego co się dzieje w chwili obecnej w Syrii, ponieważ wytoczenie przeciwko własnemu społeczeństwu czołgów, lotnictwa, strzelanie do ludzie, to jest przerażające i godne potępienia, ale zarazem trzeba powiedzieć że jest to typowe dla takich reżimów jak reżim syryjski.

Weto Rosji i Chin wobec rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych pogłębiło ten dramat sytuacji. Tu rzeczywiście musimy naciskać na te dwa państwa, aby zmieniły swoją pozycje, ale przede wszystkim żeby też zaprzestały eksportu broni do Syrii, która to przecież jest wykorzystywana przeciwko protestującym. 

Należy również wesprzeć inicjatywę wysłania sił pokojowych zainicjowaną przez Ligę Arabską z mandatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Postawa Ligii Arabskiej wspierającą syryjską opozycję to ważny krok budujący grupę przyjaciół wokół Syrii, aby położyć kres masakrom ludności. 

Naszym obowiązkiem jest naciskanie również na reżim, aby umożliwił pokojowe i demokratyczne zmiany w Syrii. Ja sądzę, że wśród tych, którzy tworzą właśnie, tak jak powiedział poseł Lisek, partię Baath, są również i tacy którzy widzą to przestępstwo wobec własnych obywateli. 
Czołgi i żołnierze powinny być usunięte z ulic miast, a podstawą wszelkich działań powinno być również uwolnienie prześladowanych opozycjonistów i demonstrantów.

Społeczeństwu Syrii jest potrzebna równocześnie pomoc humanitarna. Ta pomoc humanitarna wydaje się, na obecnym etapie, wymaga przede wszystkim uruchomienia korytarza humanitarnego, o którym wspomina Liga Arabska, i który to jest możliwy w kierunku granic tureckich. 
Zgadzamy się, aby ten korytarz humanitarny ratował ludność, która jest w tragicznej sytuacji, aby wspomógł tych, którzy potrzebują pomocy, zarówno rannych jak i innych przedstawicieli tego społeczeństwa. 

Dziękuję za uwagę.