Poseł do PE Andrzej Grzyb prelegentem na Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 15-lecia Konstytucji RP

11 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja z okazji 15-lecia Konstytucji RP „Konstytucja 1997 – czy wytrzymała próbę czasu?”. Organizatorem tego spotkania było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”, a udział wzięli w nim, oprócz Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, prof. dr hab. Leszek Wiśniewski, prof. UWr dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak oraz prof. UZ dr hab. Marek Piechowiak.

Prelegenci podczas swoich wystąpień dokonali oceny Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, deliberowali nad kwestią: czy należy dokonać jej zupełnej wymiany czy tylko ją nowelizować. Poseł do PE Andrzej Grzyb w swoim wystąpieniu mówił przede wszystkim o debatach i sporach w Sejmie podczas pracy nad tym najważniejszym aktem prawnym oraz odniósł się do pozycji Konstytucji RP względem prawa wspólnotowego.

 

GALERIA FOTOGRAFII:

 

 

Tekst i zdjęcia: Kinga Kołodziejczak