Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb poleca: CSR – bądź pionierem w Europie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało polskim koordynatorem ogólnoeuropejskiego programu nagród – European CSR Award Scheme – który ma za zadanie motywować przedsiębiorstwa do osiągania jak najwyższych standardów w dziedzinie CSR.