Poseł Andrzej Grzyb w Kapitule Konkursu „CSR Award” (Europejska Nagroda Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw)

W Kapitule Konkursu European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu) zasiądą eksperci oraz naukowcy posiadający niepodważalną wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Oprócz Posła do PE Andrzeja Grzyba zasiądą w niej: dr Henryka Bochniarz – założycielka i Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sławomir Brzózek – Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, Mirella Panek-Owsiańska – Prezeska Zarządu, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), Dr Bolesław Rok – Wicedyrektor Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kamil Wyszkowski – Dyrektor Biura Projektowego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Konkurs European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu) powstał w celu nagrodzenia partnerstw ustanowionych pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem. Konkurs finansowany jest przez Komisję Europejską, a jego koordynacją na poziomie europejskim zajmują się organizacje CSR Europe i Business in the Community, kierując konsorcjum złożonym z 29 krajowych organizacji.

Polską edycję konkursu koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz objął konkurs patronatem honorowym.

 

Więcej o konkursie na stronach:

www.andrzejgrzyb.eu/CSR-bądź pionierem w Europie

www.odpowiedzialnybiznes.pl/European CSR Award

 

Oprac. Kinga Kołodziejczak