– Wnioski należy składać do 30 maja 2014 r. do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce siedziby stada świń – zaznaczył minister Sawicki.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania producentom trzody chlewnej pomocy finansowej oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce pomoc przysługuje producentom wieprzowiny z obszarów objętych restrykcjami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce. Kwalifikują się zwierzęta ubite od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r., przy czym restrykcje te musiały obowiązywać na terenie chowu świń w dniu ich dostarczenia do ubojni.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-producentow-swin-juz-mozna-skladac-wnioski

{flike}