Polskie Stronnictwo Ludowe przeciwko bezrobociu

W dniu dzisiejszym w Biurze Zarządu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacka Męciny, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Woj. Wlkp., Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, Członka Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztofa Grabowskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego OHP w Poznaniu Piotra Zerbe.

KLIKNIJ ZDJĘCIE W CELU OBEJRZENIA KONFERENCJI


Tematami konferencji było min. bezrobocie wśród młodych ludzi, inicjatywa Unii Europejskiej – Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodzieży oraz zadania samorządu w przeciwdziałaniu bezrobociu wśród młodzieży. „Jednym z istotnych elementów projekty w ramach „Strategii Europa 2020” jest zwalczanie wykluczenia społecznego, jednym z nich jest wykluczenie z dostępu do rynku pracy. W chwili obecnej brak propozycji pracy jest najbardziej odczuwalny dla ludzi młodych” – mówił Poseł Andrzej Grzyb.

„Zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej chcemy wprowadzić taka zasadę do naszego ustawodawstwa, żeby w ciągu 4 miesięcy młody człowiek, który samodzielnie nie znajdzie pracy dostał odpowiednie wsparcie. Takimi instrumentami, które sprawdziły się na rynku pracy są przede wszystkim staże, a także różne formy przygotowania zawodowego opracowane we współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy, z rzemiosłem oraz studia podyplomowe, które skupią wiedzę na konkretnych umiejętnościach i działaniach, jak i dotacje na rozpoczynanie działalności gospodarczej” – zaznaczył Minister Jacek Męcina.

Minister odniósł się również do pomysłów jakie padały podczas odbytych przez niego w ostatnim czasie spotkań z przedstawicielami Urzędów Pracy, a mianowicie do idei wprowadzenia couchingu, czyli wspieranie młodych przez młodych.

„Przygotujmy takie instrumenty w nowej perspektywie finansowej , które zwiększą efektywność w zatrudnieniu osób młodych , ale również osób 50+” dodał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

 

Więcej na stronie:

www.gloswielkopolski.pl – Wiceminister Pracy zapowiada zmniejszenie bezrobocia wśród młodych

www.tvp.pl/poznan – TELESKOP [11:50]

 

Wkrótce będzie dostępny materiał z przebiegu konferencji.