Dopłaty bezpośrednie

Najwięcej środków unijnych i krajowych zostanie wykorzystanych na płatności bezpośrednie. Ma to być 23,7 mld euro w porównaniu z 21,8 mld euro w okresie 2007–2013. De facto Polska na dopłaty otrzymała z UE mniej pieniędzy, ale Ministerstwo Rolnictwa korzysta z możliwości przesunięcia ich części (25 proc.) z II filara WPR (rozwój obszarów wiejskich) do filara I (dopłaty bezpośrednie).

– Przesuwamy 2,3 mld euro. Zgłosiliśmy to już do Komisji Europejskiej – poinformował Kalemba.

Ma to doprowadzić do osiągnięcia średniego poziomu dopłat bezpośrednich w latach 2014–2020 w wysokości 240 euro na hektar.

Obszary wiejskie

– Ostatecznie środki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW) to 13,5 mld euro – 8,6 mld euro z UE, a 4,9 mld euro to środki krajowe. Cel nowego programu to wspieranie poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Znaczna część euro będzie skierowana na modernizację małych i średnich gospodarstw rolnych. Dużo większe środki trafią na rozwój produkcji zwierzęcej. Ponadto, zgodnie z uchwałą rządu z 7 stycznia br., na obszary wiejskie trafi 5,2 mld euro z polityki spójności. Pieniądze te będą pochodzić z regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Jak wskazała Zofia Szalczyk, wiceminister rolnictwa, w programie „Wiedza, edukacja, rozwój”, który w okresie 2014–2020 zastąpi „Kapitał ludzki” znajdą się środki na reorientację zawodową ludności rolniczej. Generalnie pieniądze z polityki spójności mają być wykorzystane w czterech obszarach.

Chodzi o rozwój przedsiębiorczości (1,5 md euro), infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (1,2 mld euro), rewitalizację społeczną i infrastrukturalną wsi (2 mld euro) oraz gospodarkę wodną (0,5 mld euro).

Źródło: RZECZPOSPOLITA

{FLIKE}