Zobacz również:

Kępiński Ośrodek Kultury otwarty!

Bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów!

Wśród wielu istotnych tematów nie zabrakło oczywiście krytykowanej przez opozycję kwestii skierowania części wypracowanych zysków z lasów państwowych, które mają być przeznaczone na modernizację i budowę dróg lokalnych w kraju oraz planów realizacji obwodnicy Kępna. Senator Andżelika Możdżanowska nie ukrywała swojego zadowolenia z tego, co udało jej się przez ten krótki czas pracy parlamentarnej uzyskać – także w strategii etapowania inwestycji przynosi już pierwsze pomyślne efekty. Senator zwróciła także uwagę na zainicjowaną przez siebie wizytę Wicemarszałka Cezarego Grabarczyka wraz z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewem Rynasiewiczem oraz Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu Markiem Napierałą podczas oddania do ruchu drogi ekspresowej nr 8. Podejmowanie działań na najwyższych szczeblach władzy zaowocowało przygotowaniem ZRID-u, czyli Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej na całą obwodnicę, a nie jedynie na jej fragment. Przyjmując, że rozpoczęcie inwestycji to jej ogłoszenie, to jej realizacja może rozpocząć się już w 2014 roku. Oczywiście uzależnione jest to od przetargów, które rozstrzygną się już w I kwartale bieżącego roku.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl

{flike}