Polak dyrektorem Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji

Sprawujący obecnie funkcję wiceministra spraw zagranicznych Jerzy Pomianowski, został dzisiaj jednomyślnie wybrany dyrektorem Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (EED) – poinformował Andrzej Grzyb, wiceprzewodniczący parlamentarnej podkomisji praw człowieka, który zainicjował debatę o EED w Parlamencie Europejskim.

Nominacja Polaka na stanowisko dyrektora Funduszu jest ukoronowaniem polskich starań na rzecz powołania tej instytucji. Obradująca dziś rada zarządzająca EED ustaliła także, że siedzibą tej instytucji będzie dawny budynek ambasady RP przy Królestwie Belgi w Brukseli – informuje Poseł Grzyb – Gratuluję ministrowi Pomianowskiemu jednomyślnego wyboru na to stanowisko, szczególnie, że w ten sposób finalizuje się realizację flagowego projektu polskiej prezydencji. Jest to również symboliczne przekazanie doświadczeń polskiej pokojowej pro-demokratycznej transformacji ustrojowej Unii Europejskiej – skomentował dzisiejsze decyzje poseł Andrzej Grzyb.

Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tworzeniu EED, m.in. inicjując debatę w Parlamencie Europejskim, jeszcze u progu polskiej prezydencji, poprawkami do sprawozdania przyjętego w lipcu 2011r. „polityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji” – tym bardziej, iż ostatecznie, rok później udało nam się doprowadzić do przyjęcia przez PE bardzo korzystnych rekomendacje dla EED uwzględniających polskie stanowisko”. Mam również satysfakcję, iż na mój wniosek pierwszej publicznej prezentacji szczegółów projektu EED dokonał na dzień przed rozpoczęciem polskiej prezydencji, w ramach Podkomisji Praw Człowieka PE, ówczesny wiceminister MSZ Krzysztof Stanowski”.

Fundusz, jako instytucja niezależna od Unii ma wspierać organizacje walczące o wolność i demokrację w krajach, w których rządy trzymane są silną ręką dyktatorów a finansowanie ich ze środków unijnych jest niemożliwe lub niebezpieczne dla dysydentów.

Instytucja ma działać w oparciu o pieniądze z budżetu UE oraz składki krajów członkowskich. Chęć jego finansowania wyraziły także państwa spoza Unii, jak np Szwajcaria. W grudniu Fundusz otrzymał 6 milionów euro od Komisji Europejskiej i 5 milionów euro od Polski

 

Oprac.: Borys Brzeziński