Pogarszająca się sytuacja koptyjskich chrześcijan – debata Parlamentu Europejskiego i Catherine Asthon

Panie Przewodniczący, Wysoka Przedstawiciel, 
byliśmy zaskoczeni gwałtownością zmian, które nastąpiły w Afryce Północnej, a w tej chwili jesteśmy z kolei zaskoczeni, że tam, gdzie staraliśmy się wesprzeć te ruchy, pojawiają się zjawiska przemocy. Tak jak ostatnio wobec egipskich Koptów. Ta społeczność różnymi kanałami próbuje do nas dotrzeć i mówić o tym, co się tam dzieje. Dostałem od tej społeczności np. zdjęcia – jest tu tylko 30 młodych dziewczyn, które zginęły i nie wiadomo, gdzie są. Społeczności te twierdzą, że zostały one porwane.

Takich przypadków jest podobno więcej. Ale mamy też do czynienia z tą ostatnią masakrą, która potwierdza, że tamtejsza sytuacja pogarsza się wobec tych mniejszości. A z drugiej strony jesteśmy tuż przed wyborami, które mają się tam odbyć i jesteśmy też przekonani, że odbędzie się również przygotowanie nowej konstytucji. 
Więc jest to moment, w którym my Parlamentarzyści powinniśmy, jako społeczność międzynarodowa, jako Parlament reagować, aby te zmiany, które tam następują, uwzględniały nasze oczekiwania wobec nowych demokracji. Jeżeli mamy je wspierać, to powinniśmy je wspierać w taki sposób, aby standardy dotyczące mniejszości, które są rodzimymi mniejszościami, również były przestrzegane. To dotyczy wszystkich tych krajów, które dzisiaj były przedmiotem omówienia Pani Wysokiej Przedstawiciel. 
Zgadzam się z tą opinią, że tragiczne wydarzenia nie powinny zahamować demokracji w Egipcie czy w innych krajach w tym regionie. Jednak jeżeli nie będziemy na to reagować jako społeczność międzynarodowa, to będzie bardzo trudno uzyskać tam standardy, których oczekujemy. Dziękuję.