Podziękowanie za wzięcie udziału w pracach jury Konkursu European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact