PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LGD OKNO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

W imieniu Minister Andżeliki Możdżanowskiej, jej asystentka Monika Kwiatkowska była obecna na podsumowaniu działalności Stowarzyszenia LGD Okno Południowej Wielkopolski w ramach programu LEADER PROW w latach 2007-2013.

Podsumowanie, które odbyło się w formie imprezy kulturalno-rozrywkowej pod nazwą „Majogranie na Podsumowanie” miało miejsce na Krotoszyńskich Błoniach, gdzie wszyscy zainteresowani uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością Lokalnej Grupy Działania w ramach LEADER PROW w latach 2007-2013 oraz odwiedzić specjalne stoisko informacyjno-promocyjne LGD Okno Południowej Wielkopolski.

Wydarzenie to obfitowało w szereg atrakcji, wśród których największą był występ gwiazdy wieczoru – Mieczysława Szcześniaka z zespołem. Sporym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko współfinansowane z dotacji unijnych – Koła Gospodyń Wiejskich z Lutogniewa, gdzie panie częstowały darmowymi posiłkami i kawą.

źródło: http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/1220-podsumowanie-dzialalnosci-stowarzyszenia-lgd-okno-poludniowej-wielkopolski