„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

4 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski  podpisał  umowy  o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na operacje w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii w szczególności elektrycznej lub cieplnej. Na zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.07.2015 r. liście znalazło  się 15 operacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, podpisano umowy z wnioskodawcami, których operacje znalazły się na trzech najwyższych pozycjach listy:

– Gmina Rychwał, „Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii”, kwota pomocy 766 863, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych operacji,

– Gmina Wągrowiec, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec”, kwota pomocy 780 570, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych operacji,

– Gmina Miasteczko Krajeńskie, „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie”, kwota pomocy 732 789, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Po opublikowaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa listy krajowej, kolejne umowy będą zawierane w ramach dostępnych środków dla tego naboru, o czym wnioskodawcy będą informowani niezwłocznie po zwolnieniu się tych środków.

{AG}umowa{/AG}