Po wyborach w Jordanii

Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE (DROI) Andrzej Grzyb uczestniczył w misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego wyborów w Jordanii.

Po raz pierwszy w historii wyborów powołano Niezależną Komisję Wyborczą. Ilość kandydatów wyniosła 1425 osób startujących z 61 list wyborczych, a frekwencja wynosiła powyżej 50%. 23 stycznia 2013 roku odbyły się siedemnaste wybory parlamentarne w Jordanii. Nowo przyjęta ordynacja wyborcza zwiększyła ilość miejsc w Izbie Reprezentantów do 150. Po raz pierwszy utworzono Niezależną Komisję Wyborczą, której celem było obserwowanie, nadzorowanie i administrowanie wszystkich faz wyborów parlamentarnych.

6990 obserwatorów zostało akredytowanych do wszystkich 4069 lokali wyborczych w całym kraju, aby obserwować proces wyborów, liczenia głosów i zestawiania wyników. W wyborach do władz lokalnych i narodowych uczestniczyło 1425 kandydatów z 61 list wyborczych. W sumie 191 kobiet kandydowało, co stanowi 13,4 procent całkowitej liczby kandydatów, podczas gdy kobiety stanowiły 51,8 procent zarejestrowanych wyborców. Wybory odbyły się pomimo protestów i bojkotowania procesu wyborczego przez niektóre siły polityczne: Islamski Front Działania (Islamic Action Front), Partię Komunistyczną, Jordańską Ludową Demokratyczną Partię Jedności (Jordanian Popular Democratic Unity Party), Narodowy Front dla Reform i niektórych segmentów ludowego ruchu Al Hirak. Niezależna Komisja Wyborcza ogłosiła, że frekwencja wyborcza podczas wyborów wynosiła 56,7 procent. Proces rejestracji przyczynił się do zwiększenia ilości zarejestrowanych wyborców do 71 procent mogących głosować. Samocenzura ograniczała ożywioną debatę publiczną w mediach. Podczas gdy media państwowe zostały prawnie zobowiązane do zagwarantowania zrównoważonej i neutralnej relacji, media prywatne nie zostały objęte tą regulacją.

Wybory z 23 stycznia zostały zorganizowane i przebiegały w sposób przejrzysty i wiarygodny. Dzień wyborów był spokojny pomimo sporadycznych lokalnych incydentów. Pomimo kilku usterek technicznych, głosowanie, liczenie głosów oraz ogłaszanie wyników zostały pozytywnie ocenione przez niezależnych obserwatorów z Misji Obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego Wyborów w Jordanii. W okręgach wyborczych przestrzegano procedur, co przyczyniło się do przejrzystości wyborów. Niestety, jak wypowiedział się Główny Obserwator ze strony Unii Europejskiej David Martin: „Proces był niekiedy zakłócony przez nielegalne kampanie wyborcze poza lokalami wyborczymi, co jednak nie miało żadnych ciężkich konsekwencji”. Uwagi te podzielał także Christian Dan Preda, Przewodniczący Misji Obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego. Skrytykował on również prawne zasady regulujące wybory, określając je jako niedoskonałe i niezapewniające równości głosów. W czasie kampanii zgłoszono przypadki kupowania głosów wyborców oraz prób fałszowania lub zatrzymywania kart wyborczych. Zwrócił uwagę, że delegacja zainteresowana jest lepszą reprezentacją obywateli i ich odmiennych poglądów politycznych. „Wszyscy obywatele muszą być pewni, że ich głos ma znaczenie i że jest on traktowany na równi ze wszystkimi innymi” – podkreślił Christian Dan Preda. Dla przewodniczącego również niepokojącym był fakt, że kobiety kandydowały w wyborach, jednak niewiele z nich miało znaczące miejsca na listach wyborczych. „Wciąż jest wiele do zrobienia, aby zaangażować kobiety – połowę społeczeństwa – w codzienne życie polityczne Jordanii, ponieważ bez pełnego zaangażowania kobiet w życie polityczne, nie ma pełnej demokracji”. „Z wielu stron słyszy się, iż wybory te są dużą zmianą kulturową i polityczną. Jednocześnie wielu Jordańczyków uważa, że startujące partie za mało skupiają się na rozwiązaniach problemów społecznych i gospodarczych” – podkreślał Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

Opracowała na podstawie oficjalnych informacji misji obserwacyjnej
Patrycja Wiśniewska

Więcej na ten temat:
EuroBlog Posła Andrzeja Grzyba – „Relacja z Jordanii”
http://andrzejgrzyb.blog.onet.pl/2013/01/23/relacja-z-jordani/

„Z misją obserwacyjną wyborów w Jordanii”
http://www.andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2100:misja-obserwacyjna-wyborow-w-jordanii&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

European Forum for Democracy and Solidarity – „Jordan”, tekst w j. angielskim
http://www.europeanforum.net/country/jordan

„Jordan election: Voting ends as Islamists allege fraud” – tekst w j. angielskim
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21158713

The Washington Post, Middle East – „Islamists to sit out Jordanian election” – tekst w j. angielskim
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/islamists-to-sit-out-jordanian-election/2013/01/19/c78b61e4-6194-11e2-b05a-605528f6b712_story.html