PLESZEW CORAZ BLIŻEJ WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Dzięki zaangażowaniu Senator RP i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Andżeliki Możdżanowskiej, władze Pleszewa poczyniły znaczące postępy w przystąpieniu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jedno ze sztandarowych zadań tej kadencji samorządu, jakim jest dołączenie do WSSE, początkowo napotkało na barierę natury administracyjnej. Podczas konferencji w pleszewskim ratuszu Pani Senator podkreśliła wielkie zaangażowanie i determinację Burmistrza w dążeniu do osiągnięcia założonego celu ponieważ, jak zauważyła:Przedsiębiorca w takiej strefie ma zapewnione ulgi preferencyjne, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym i uzbrojonym terenie.

Krokiem milowym będzie przyjęcie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla ulic Kaliskiej i Piaski, której projekt zostanie przedstawiony na najbliżej sesji rady miejskiej. Ponadto burmistrz Pleszewa uważa, że do końca maja samorząd powinien skompletować wszystkie dokumenty, by móc je przesłać do WSSE. Ta z kolei, ze swoją opinią, przekaże wniosek do ministra gospodarki, który wyda decyzję o włączeniu pleszewskich terenów do wałbrzyskiej strefy. Przewiduje się, że proces ten potrwa około trzech miesięcy. Na przełomie roku prawdopodobnie zostaną ogłoszone konkursy, w ramach których będzie można aplikować o środki potrzebne na przygotowanie obszaru w niezbędną infrastrukturę (drogi, kanalizacja, doprowadzenie prądu, itp.).

źródło: http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/1214-pleszew-coraz-blizej-walbrzyskiej-specjalnej-strefy-ekonomicznej