Płatności bezpośrednie 2015 – 2020 i modernizacja gospodarstw rolnych. 

Płatności w ramach wsparcia bezpośredniego od 2015 roku będą składały się z większej liczby elementów niż do tej pory. Rolnicy będą mogli ubiegać się o następujące dopłaty:

  • jednolitą płatność obszarową (JPO) – 44,7% całej koperty finansowej;
  • płatności z tytułu zazieleniania (tzw. płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska) – 30% całej koperty finansowej;
  • płatności dla młodych rolników – 2% całej koperty finansowej;
  • płatności związane z produkcją (tzw. dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją) – 15% całej koperty finansowej, w tym 2% na dopłaty do uprawy roślin wysokobiałkowych;
  • płatność dodatkową (tzw. płatność redystrybucyjna) – 8,3 całej koperty finansowej;
  • przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).

Projekt: „Projekt systemu Płatności Bezpośrednich w Polsce na lata 2015-2020″

Zobacz również: 

http://www.minrol.gov.pl/ – Modernizacja gospodarstw rolnych

Źródło: http://www.psl.pl oraz http://www.minrol.gov.pl

{flike}