Pierwszy w historii szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Unii Europejskiej, 17-18 października 2011, Bruksela

„Nie chcemy uczyć innych. To ma być wspólna wymiana doświadczeń jak w sposób konsekwentny wdrażać prawa człowieka” powiedział Poseł do PE, Wice Przewodniczący Podkomisji Praw Człowieka, Andrzej Grzyb witając Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego i UE, biorących udział w cyklu spotkań 17-18 10 2011 w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Uczestnikami szczytu byli m.in. Rzecznicy Praw Obywatelskich: Polski – prof. Irena Lipowicz, Francji-  Dominique Baudis, Armenii – Karen Andreasyan, Azerbejdżanu – Elmira Suleymanova, Mołdowy – Anatolie Nicolae Munteanu Stronę Gruzińską reprezentowała Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Tatiana Khuntsaria, a Europejskiego Rzecznika Główny Radca Prawny Olivier Verheecke. W ostatniej chwili PE otrzymał informację, iż strona ukraińska nie będzie reprezentowana.

17 października 2011, Rzecznicy uczestniczyli w posiedzeniu podkomisji praw człowieka PE (DROI), gdzie dokonano pierwszej prezentacji opracowania zleconego przez podkomisję z inicjatywy Wice Przewodniczącego Andrzeja Grzyba poświęconego formom wspierania instytucji Ombudsmanów, w krajach Partnerstwa Wschodniego przez UE i kraje członkowskie. Wśród zaprezentowanych programów i inicjatyw wpierających, ważne miejsce zajmuje zainicjowany w 2009 przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz Mediatora Republiki Francuskiej program ‚Współpracy Rzeczników Obywatelskich Krajów Partnerstwa Wschodniego i UE’.

Polsko-francuska inicjatywa dąży do wzmocnienia roli rzeczników praw obywatelskich, usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wsparcia wolnych mediów. Wzmacnianie krajowych instytucji zajmujących się obroną Praw Człowieka jest głównym elementem budowy demokratycznego państwa prawa. Współpraca międzynarodowa jest tu widziana, jako skuteczne narzędzie do osiągnięcia tego celu (więcej informacji na stronie Rz.P.O. RP: http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=8143 ).

W czasie debaty Rzecznik Praw Obywatelskich RP prof. I. Lipowicz podziękowała przybyłym do Brukseli przedstawicielom kooperujących w ramach programu 5 krajów Partnerstwa oraz partnerowi Francuskiemu. Polska Rzecznik ubolewała nad nie obecnością strony białoruskiej – gdzie brak jest odpowiednika instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w rozumieniu europejskich standardów. Poszukując możliwości włączenia także tej strony prof. Lipowicz zaproponowała program staży w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich RP dla studentów z Białorusi.

Uczestnicy szczytu spotkali się również z polskimi posłami Europejskiej Partii Ludowej z klubu PO-PSL oraz w ramach spotkania roboczego z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.

Opracowali: Agata Wąsiewska i Borys Brzeziński

http://kontakt24.tvn.pl/artykul,pierwszy-w-historii-szczyt-ombudsmanow-krajow-partnerstwa-wschodniego-oraz-unii-europejskiej,148842.html

GALERIA FOTOGRAFII: