– Nagroda Sacharowa i współpraca w ramach sieci Nagrody Sacharowa to szczególny wkład PE w walkę o prawa człowieka i demokrację na świecie, a wspieranie i jeśli trzeba ochrona laureatów powinny być naszym szczególnym obowiązkiem – powiedział Andrzej Grzyb.

W swych poprawkach europoseł podkreśla również konieczność równowagi między działaniami na rzecz demokracji i praw człowieka w południowym i wschodnim sąsiedztwie UE – także w kontekście finansowania tych wysiłków z budżetu UE w latach 2014-2020.

– Unia Europejska i Parlament Europejski zmieniają się by lepiej odpowiadać dzisiejszym światowym wyzwaniom w zakresie ochrony praw człowieka i walki o demokrację. Rozszerzyliśmy mandat dotychczasowej grupy PE ds. obserwacji wyborów, tworząc grupę ds. wspierania demokracji z osobnym sekretariatem. W 2012 roku przy udziale europosłów powołano Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka – powiedział europoseł PSL. -Dobrze, że w ślad za tymi zmianami instytucjonalnymi idą konkretne środki finansowe. Dzisiaj udało nam się zabezpieczyć 66,3 mld euro dla instrumentów polityki zagranicznej UE w nadchodzących wieloletnich ramach finansowych, 3% więcej niż dotychczas – dodał.

Udało się również wprowadzić zapisy doceniające rolę powołanego w 2012 roku Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED), flagowej inicjatywy Prezydencji Polski oraz poprawki wzywające do zapewnienia odpowiedniego finansowania ze strony Unii.

Źródło: http://andrzejgrzyb.eu/

{like}