„Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 zajmuje w historii naszego narodu szczególnie zaszczytne miejsce. Patriotyczny zryw Wielkopolan przeciwko zaborcy zakończony został przyłączeniem Wielkopolski do odradzającej się po 123 latach niewoli ojczyzny. Determinacja i męstwo uczestników powstań czego zrywu przywróciły tym ziemiom ich odwieczną narodową przynależność – były dowodem na ich polskość i nieodłączne związki z Macierzą.

Na pamięć zasługują równie Posłowie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, reprezentujący Polaków z ziem całego zaboru pruskiego.Zgromadzenie Sejmu Dzielnicowego rozpoczęte w Poznaniu na kilka dni przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, jest chlubną kartą polskiej tradycji demokratycznej, obecnej także w tamtych trudnych czasach. To doskonały przykład samoorganizacji naszego naród u dla nadrzędnego celu – dobra Polski. To dowód, że porozumienie służy ludziom. Uczestnicy tych wydarzeń pozostaną w naszej historii przykładem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i gotowości służenia jej w każdej potrzebie”

– to fragment uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów PSL Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2008 r. w sprawie uczczenia i propagowania pamięci Uczestników zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w tym Posłów Polskiego Sejmu Dzielnicowego, w 90-tą rocznicę tych wydarzeń. Zdania cały czas aktualne.

Oficjalne obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczną w drugi dzień świąt powitaniem na Dworcu Letnim w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego, w postać którego wcieli się w tym roku Edmund Dudziński. Inscenizacja rozpocznie się o godz. 16. 

Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 27 grudnia. Rozpoczną się one o godzinie 11 przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, skąd zebrani przejdą do fary, gdzie o 12.45 odbędzie się msza św. w intencji powstańców wielkopolskich. 

Obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego uświetnią grupy rekonstrukcyjne. Na placu Wolności rozbiją one obóz powstańczy, a na Starym Rynku odtwarzać będą sceny walk powstańczych. 

Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 4 Bastion Grolman 28 grudnia opanują Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które od godz. 11 do 17 będzie placówką powstańczą. 

O Powstaniu Wielkopolskim:

http://www.powstaniewielkopolskie.pl/

http://27grudnia.pl/o-powstaniu.html

http://www.poznan.pl/powstanie/start.html

Oprac. Kinga Kołodziejczak