{AG}Oplatech_Bataliony_Chlopskie{/AG}

Zdjęcia: Jacek Strykowski