Pamięć pozostaje w sercach

Od wielu lat, Przemysław Pacia, wicewojewoda wielkopolski uroczystości Dnia Wszystkich Świętych rozpoczyna od złożenia kwiatów przed pomnikiem Stanisława Mikołajczyka, dwukrotnego premiera i cenionego działacza ruchu ludowego. Monument zdobi plac przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Następnie Przemysław Pacia udał się na cmentarz Zasłużonych Wielkopolan – najstarszą nekropolię w mieście, tam razem z przedstawicielami władz miasta, starostwa i województwa złożył kwiaty na grobowcu premiera Stanisława Mikołajczyka, symbolicznym grobie Hipolita Cegielskiego oraz mogiłach poznańskich profesorów i prezydentów miasta.

Wicewojewoda wsparł też kwestę, z której dochód przeznaczony jest na renowację nagrobków.

– Trzeba złożyć hołd trzeba pamiętać, ale  nie tylko w ten jeden dzień 1 listopada.  To taki wyrzut sumienia dla wielu z nas, także dla mnie, że tak rzadko odwiedzamy groby na cmentarzu zasłużonych czy naszych bliskich. Należy też pielęgnować mogiły, jako wyraz szacunku dla poprzednich pokoleń, którym wiele zawdzięczamy – powiedział m.in. wicewojewoda.

Tego wyjątkowego dnia Przemysław Pacia oddał również hołd zmarłym pod pomnikami: Polskiego Państwa Podziemnego oraz Ofiar Katynia i Sybiru.

Wczoraj na wszystkich poznańskich nekropoliach można było spotkać mnóstwo ludzi. Wielu z nich zapaliło znicze, symbolizujące pamięć o tych, którzy odeszli, ale wciąż żyją  w naszych sercach.

GALERIA FOTOGRAFII: