Poseł Grzyb zauważył, że: „…mamy do czynienia ze swoistym zniecierpliwieniem oraz  trochę znużeniem jeśli chodzi o politykę sąsiedztwa. Ponieważ Partnerstwo Wschodnie ma zmienną dynamikę – od rezygnacji po niezdecydowanie aż po akceptację czego przykładem jest chociażby  Mołdowa”. Odniósł się również do relacji z południowymi sąsiadami UE – „Partnerstwo południowe znajduje się z kolei w turbulencjach arabskiej wiosny i w cieniu humanitarnej katastrofy w Syrii” – powiedział.

Podkreślił, że mimo przeciwności trzeba wspierać rozwój wzajemnych relacji bazujących chociażby  na otwartości obywateli tych państw. W szczególności nie powinniśmy ograniczać możliwości dostępu do współpracy z państwami Unii Europejskiej osobom młodym.

W swoim przemówieniu Andrzej Grzyb zauważył, iż udało już się stworzyć dobre instrumenty pozwalające rozwijać  relacje między UE a jej sąsiadami jak choćby Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji.

Na zakończenie dodał „Osobiście wierzę, że mimo trudności szczyt w Wilnie może być sukcesem”.

Europejska Polityka Sąsiedztwa – została zaprezentowana przez Komisję Europejską po raz pierwszy w 2003 roku. Duży wkład w jej kształtowanie wniosła Polska. Jest ona skierowana wobec państw sąsiadujących z UE. Dokument dotyczący EPS wytycza jednoznaczne normy dotyczące zasad współpracy. Unia Europejska uprzywilejowuje państwa sąsiednie o ile te respektują podstawowe wartości takie jak np: demokracja, prawa człowieka, wolny rynek.

Partnerstwo Wschodnie – komponent Europejskiej Polityki Sąsiedztwa skierowany do wobec państw z poza wschodniej granicy UE: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. Inicjatorem jego powstania była Polska wspierana przez Szwecję.

Partnerstwo Południowe – komponent Europejskiej Polityki Sąsiedztwa skierowany do państw południowego regionu Morza Śródziemnego

Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji – polska inicjatywa, której celem było stworzenie mechanizmu wsparcia opozycji w krajach niedemokratycznych. Utworzenie funduszu było jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.  Fundusz ma m.in. wspierać opozycję białoruską.

 

Więcej informacji:

Wystąpienie Posła Andrzeja Grzyba (godz. 20:40) tekst wystąpienia

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/partnerstwo_wschodnie/
http://democracyendowment.eu/
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_pl.htm

RP

{flike}