OTWARCIE ZBIORNIKA WODNEGO JARACZEWO

20 maja 2015 roku o godz. 12.00 wziąłem udział w oficjalnym otwarciu Zbiornika Wodnego Jaraczewo w gminie Jaraczewo (powiat jarociński). Zbiornik zlokalizowany na rzece Obrze będzie pełnić przede wszystkim funkcję retencyjną, a w przyszłości też rekreacyjną.  Głównym jego celem jest przechwycenie fali powodziowej.

Ponadto zbiornik może magazynować wodę dla potrzeb nawadniania podsiąkowego użytków zielonych położonych w dolinie Kościańskiego Kanału Obry. Inwestycja ruszyła w ubiegłym. Pochłonęła prawie 13 milionów złotych, w tym ponad 6 milionów 600 tysięcy to środki unijne. Powierzchnia zalewu ma 37,4 ha, a pojemność 0,798 mln m3. Inwestycja była kontynuacją robót związanych z odbudową Kościańskiego Kanału Obry w gminie Jaraczewo.

W ramach zadania wykonano zaporę czołową z budowlą przelewowo – spustową oraz przepławkę dla ryb. Zagospodarowano także teren w rejonie zbiornika poprzez nasadzenie drzew i krzewów. Zbiornik spowoduje również zwiększenie powierzchni wód otwartych i retencję wodną w zlewni rzeki Obry.

Koszt inwestycji wyniósł dokładnie 12.793.655 zł w tym:
– współfinansowanie krajowe – 6.159.792 zł.
– dofinansowanie ze środków UE – 6.633.863 zł.

Inwestycja zrealizowana została w ramach środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Beneficjentem środków unijnych był Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

ŹRÓDŁO:http://www.krzysztofgrabowski.eu/component/content/article/1-nowiny/968-otwarcie-zbiornika-wodnego-jaraczewo